Thông tin mới nhất về Giải pháp số cập nhật 2023

Giải pháp số – Vtown Vietnam đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

10:21 Ngày 3 tháng 1 năm 2023

6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ TT&TT năm 2023

Thủy Thần –

Năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông của Chính phủ, ngoài một số chức năng, nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ giao liên quan đến chuyển đổi số, Chính phủ số, Kinh tế và Xã hội số, Công nghiệp công nghệ số và Giao dịch điện tử, đã được bổ sung thêm. đề nghị Quốc hội: thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện; Góp ý Dự luật Giao dịch điện tử (Sửa đổi)… Bộ TT&TT xác định năm 2023 là “Năm Dữ liệu Việt Nam”, năm của những hành động cụ thể, năm triển khai với cách tiếp cận mới - ảnh minh họa Bộ TT&TT xác định năm 2023 là “Năm dữ liệu của Việt Nam”, Năm hành động cụ thể, Năm triển khai quy trình mới – Hình minh họa.

Chính phủ công bố Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh năm 2023.

08:38 – 01.12.2023

(Chinhphu.vn) – Năm 2023, tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Đẩy mạnh thực hiện thiết thực, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả;…

kt-16734504863411612084125

Die Regierung hat soeben die Resolution 01/NQ-CP über die wichtigsten Aufgaben und Lösungen für die Umsetzung des sozioökonomischen Entwicklungsplans, die Schätzung des Staatshaushalts und die Verbesserung des Geschäftsumfelds und des Kapazitätsaufbaus im nationalen Wettbewerb im Jahr 2023 herausgegeben. 

Die Wirtschaft hat Chancen, Vorteile und Schwierigkeiten, Herausforderungen sind miteinander verflochten, aber Schwierigkeiten und Herausforderungen sind mehr

Das Jahr 2023 ist das Halbzeitjahr, das eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Beschlüsse des 13. Parteitags und der Entschließung der Nationalversammlung zum sozioökonomischen Fünfjahresplan 2021-2025 spielt. 

Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại gay gắt hơn. Xung đột quân sự tại Ukraine còn có thể kéo dài. Hậu quả đại dịch COVID-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục nhiều năm.

Lạm phát tiếp tục ở mức cao, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất kéo dài tại nhiều quốc gia. Nguy cơ mất thanh khoản, rủi ro, bất ổn về tài chính, tiền tệ, nợ công, bất động sản, an ninh năng lượng, lương thực, thông tin trên toàn cầu gia tăng. Kinh tế toàn cầu có xu hướng tăng trưởng chậm lại, một số quốc gia có dấu hiệu rơi vào suy thoái kinh tế.

Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp.

Những tồn tại, hạn chế, bất cập từ nội tại nền kinh tế về cơ cấu kinh tế, năng lực sản xuất trong nước, các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tích tụ từ lâu chưa được xử lý dứt điểm; quy mô nền kinh tế nước ta còn khiêm tốn nhưng độ mở lại lớn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế; những yếu tố đột xuất, bất ngờ vẫn tiềm ẩn rủi ro, khó dự báo; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề hơn.

06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải quyết tâm, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo theo tinh thần chủ đề điều hành “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” với 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, gồm:

1- Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề, các Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021 – 2030, các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, trong đó chú trọng 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu.

2- Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, dao động; luôn bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, không chuyển trạng thái đột ngột, điều hành “giật cục”. Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng quyết tâm hành động cao nhất theo tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt” để tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình để “biến nguy thành cơ”, kiên quyết khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

3- Nâng cao năng lực phân tích, dự báo; Chủ động trong mọi tình huống, nhạy bén với những diễn biến mới của tình hình, giải quyết vấn đề hiệu quả, kịp thời, dứt khoát, xây dựng các kịch bản, phương án linh hoạt, thích ứng với các vấn đề. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ kiên quyết, chủ động, linh hoạt và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng và các chính sách khác; điều hành kịp thời các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô, tài khóa và tiền tệ để điều hành tỷ giá với lãi suất một cách hợp lý, hiệu quả, giữa kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phù hợp với tình hình hiện nay.

4- Đồng bộ, thống nhất và kiên quyết, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, tập trung hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, những vấn đề tồn đọng kéo dài và kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. những vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh trước mắt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong trung hạn và dài hạn. Tăng cường hoàn thiện thể chế, tập trung thực hiện tốt công tác truyền thông, phản hồi chính sách trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, giải pháp chính sách hỗ trợ kịp thời, hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, doanh nghiệp; hoàn thành công việc, không kéo dài gây ách tắc giao thông, lãng phí nguồn lực;

5- Phát triển văn hóa bình đẳng với kinh doanh, chính trị và xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, các nhóm dễ bị tổn thương ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số.

6- Tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế; Bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và hợp tác để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Nghị quyết nêu rõ 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2023, gồm:

1- Tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

2- Tiếp tục tập trung vào công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

3- Tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

4- Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính gắn với phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số; Cải thiện môi trường kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

5- Đẩy mạnh thực hiện thiết thực, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, độc lập, tự chủ, khả năng chống chịu và chống chịu của nền kinh tế.

6- Tập trung phát triển và hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu và hạ tầng kỹ thuật số. Chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên.

7- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

8- Tập trung phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm sự gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa và xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

9- Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

10- Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

11- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, tạo đồng thuận xã hội.

Nghị quyết nêu rõ, trước ngày 20 tháng 01 năm 2023, các bộ, ngành, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết này; trong đó xác định rõ, đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ (bao gồm cả nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện), tiến độ thực hiện, phân công chủ trì, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ định kỳ họp vào tháng 1 năm 2023 .

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động theo dõi diễn biến trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực, tăng cường công tác phân tích, đánh giá, dự báo để có giải pháp kịp thời, đồng bộ. Đồng thời nắm bắt cơ hội, lợi ích và hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến nền kinh tế, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân; Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thống kê, báo cáo kịp thời, chính xác; hàng quý cập nhật kịch bản phát triển của chi nhánh, địa bàn do mình quản lý.

  • tìm hiểu thêm

    6 quan điểm, ưu tiên quản lý, điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023

    6 quan điểm, ưu tiên quản lý, điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video Thông tin mới nhất về Giải pháp số cập nhật 2023

Related Posts

Thông tin mới nhất về Hóa chất hải phòng cập nhật 2023

Hóa chất hải phòng – Vtown Vietnam đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt…

Thông tin mới nhất về Nhà hàng lá phong cập nhật 2023

Nhà hàng lá phong – Vtown Vietnam đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt…

Thông tin mới nhất về Sinh viên thụ động cập nhật 2023

Sinh viên thụ động – Vtown Vietnam đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt…

Thông tin mới nhất về Các khu công nghiệp tại hà nội cập nhật 2023

Các khu công nghiệp tại hà nội – Vtown Vietnam đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào…

Thông tin mới nhất về Nông nghiệp thanh hóa cập nhật 2023

Nông nghiệp thanh hóa – Vtown Vietnam đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt…

Thông tin mới nhất về Cty tnhh sx tmdv viết hòa cập nhật 2023

Cty tnhh sx tmdv viết hòa – Vtown Vietnam đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng…