Học Phí Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM 2023-2024

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi đào tạo ra nhiều nhân tài cống hiến cho đất nước cũng như hội nhập toàn cầu. Bài viết này sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về Học phí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2023 -2024. Hãy cùng Mua bán tìm hiểu nhé!

Bài viết này sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về Học phí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2023 -2024. Hãy cùng Mua bán tìm hiểu nhé!
Học phí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2023 -2024

I. Học phí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM 2023-2024

Sau khi trường chính thức công bố trở thành cơ chế tự chủ năm 2022. Trường USSH sẽ dự kiến tăng mức thu học phí khóa 2023 – 2024 xấp xỉ 10% so với năm học trước. Sự thay đổi về học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM cũng sẽ khác nhau dựa trên chương trình đào tạo. Sau đây là thông tin về học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM theo chương trình đào tạo:

Học phí sinh viên khoá 2022 trở về trước được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký thực tế nhân với mức học phí của 1 tín chỉ. Tuy nhiên, năm học 2023 -2024, mức học phí sẽ được tính theo niên chế năm học.
Học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM có sự khác nhau theo nhóm ngành và chương trình đào tạo

2.1. Chương trình đào tạo chuẩn

Mức học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM 2023 sẽ dao động từ 13.000.000 đồng – 26.400.000 đồng/ năm. Tương ứng với mức học phí từ 430.000 đồng – 860.000 đồng/ tín chỉ theo chương trình đào tạo chuẩn.

Nhóm ngành

Học phí/ tín chỉ (VN đồng)

Học phí/ năm học (VN đồng)

Nhóm ngành Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý học, Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học

430.000

13.000.000 

Nhóm ngành Giáo dục học, Nhân học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hoá học, Xã hội học, Công tác xã hội, Đông phương học, Quản trị văn phòng, Đô thị học, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Quản lý thông tin

640.000

19.800.000

Nhóm ngành Quan hệ quốc tế, Báo chí, Tâm lý học, Truyền thông đa phương tiện

710.000

22.000.000

Nhóm ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia

510.000

15.600.000

Nhóm ngành Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức

780.000

23.700.000

Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học, Ngôn ngữ trung Quốc, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Nhật Bản học

860.000

26.400.000

Ngành Việt Nam học

640.000

19.800.000

Nguồn: Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM

Học phí sinh viên khoá 2022 trở về trước được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký thực tế nhân với mức học phí của 1 tín chỉ. Tuy nhiên, năm học 2023 -2024, mức học phí sẽ được tính theo niên chế năm học.

Mức học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với khoá 2023 và 2024 theo chương trình đào tạo VB2, Vừa học vừa làm, Liên thông, Từ xa và Song ngành dự kiến như sau:
Học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với khoá 2023 và 2024 theo chương trình đào tạo chuẩn

2.2. Chương trình hệ đào tạo chuẩn quốc tế

Mức học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với khoá 2023 và 2024 theo chương trình đào tạo chuẩn quốc tế dự kiến như sau: 1.950.000 đồng/tín chỉ và khoảng 60.000.000 đồng/năm.

Học phí sinh viên chương trình chuẩn quốc tế khóa 2023 – 2024 sẽ được tính theo niên chế năm học

2.3. Chương trình đào tạo VB2, Vừa học vừa làm, Liên thông, Từ xa và Song ngành

Mức học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với khoá 2023 và 2024 theo chương trình đào tạo VB2, Vừa học vừa làm, Liên thông, Từ xa và Song ngành dự kiến như sau:

Mức học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với khoá 2023 và 2024 theo chương trình đào tạo sau đại học dự kiến như sau:
Học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM theo chương trình đào tạo VB2, Vừa học vừa làm, Liên thông, Từ xa và Song ngành

Chương trình đào tạo

Học phí/ tín chỉ (VN đồng)

Học phí/ năm

Văn bằng 2

800.000

24.200.000

Vừa làm vừa học

800.000

24.200.000

Liên thông

800.000

24.200.000

Từ xa

690.000

24.200.000

Song ngành

800.000

24.200.000

Học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM khoá 2022 trở về trước được tính dựa theo số tín chỉ sinh viên đăng ký nhân với mức học phí của 1 tín chỉ. Từ khoá 2023 – 2024 học phí sẽ được tính dựa theo niên chế năm học, riêng học phí chương trình đào tạo Song ngành sẽ được tính theo tín chỉ học thực tế.

Xem thêm: Học phí Nguyễn Tất Thành năm học 2023 dành cho sinh viên

2.4. Chương trình đào tạo sau đại học

Mức học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với khoá 2023 và 2024 theo chương trình đào tạo sau đại học dự kiến như sau:

Chương trình đào tạo

Học phí/ tín chỉ

Học phí/ năm

Cao học cho đối tượng người Việt Nam

1.100.000

33.000.000

Cao học cho đối tượng người nước ngoài

1.930.000

57.900.000

Nghiên cứu sinh cho đối tượng người Việt Nam

1.830.000

55.000.000

Nghiên cứu sinh cho đối tượng người nước ngoài

2.020.000

60.600.000

Dự bị Tiến sĩ cho đối tượng người Việt Nam

1.830.000

55.000.000

Dự bị Tiến sĩ cho đối tượng người nước ngoài

2.020.000

60.600.000

Cao học đã hết thời gian đào tạo chính thức

 

1.100.000 (tính theo tháng)

Nghiên cứu sinh đã hết thời gian đào tạo chính thức

 

1.830.000 (tính theo tháng)

 

Học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM khoá 2022 trở về trước được tính dựa theo số tín chỉ sinh viên đăng ký nhân với mức học phí của 1 tín chỉ. Từ khoá 2023 – 2024 học phí sẽ được tính dựa theo niên chế năm học, riêng học phí chương trình đào tạo Song ngành sẽ được tính theo tín chỉ học thực tế.

Miễn học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với các chuyên ngành sau: Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM theo chương trình đào tạo sau đại học

2.5. Chương trình liên kết quốc tế (2+2)

Mức học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với khoá 2023 và 2024 theo chương trình liên kết quốc tế (2+2) dự kiến như sau:

Chương trình đào tạo

Học phí/ năm

Truyền thông (ĐH Deakin)

60.000.000

Quan hệ Quốc tế (ĐH Deakin)

Ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Minnesota Crookston)

82.000.000

Ngôn ngữ Trung Quốc (ĐH Sư phạm Quảng Tây)

45.000.000

Cập nhật dựa trên nguồn tham khảo: thông tin được đăng tải Website trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM tại đây

2.6. Chương trình miễn phí

Miễn học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với các chuyên ngành sau: Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Triết học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Miễn học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với các chuyên ngành sau: Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM chương trình miễn phí

III. Phương thức nộp Học phí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM

Sinh viên nộp học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM theo 2 cách:

 • Chuyển Intenet banking
 • Nộp tiền mặt tại các quầy giao dịch của Agribank toàn quốc

Cách 1: Nộp tiền mặt trực tiếp tại điểm giao dịch ngân hàng Agribank

Sinh viên liên hệ giao dịch viên tại các ngân hàng này để thực hiện nộp học phí với những nội dung như sau:

 • Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Số tài khoản: 1700201198316
 • Tại ngân hàng: Agribank, chi nhánh TP HCM
 • Nội dung: (Mã số sinh viên), (Họ và tên sinh viên), HK…/23-24
 • Số tiền: (chuyển đúng số tiền học phí phải nộp)
Miễn học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đối với các chuyên ngành sau: Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nộp học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM bằng tiền mặt trực tiếp tại điểm giao dịch ngân hàng Agribank

Cách 2: Dùng App của Agribank

 • Bước 1: Chọn chức năng “thanh toán hóa đơn” chọn “nộp học phí” trên internet banking của ngân hàng Agribank nhấn chọn “Hệ Cao học-ĐHKHXH&NV HCM”
 • Bước 2: Sinh viên nhập mã số học viên, màn hình sẽ tự động hiển thị mặc định hiện số tiền học phí phải nộp,
 • Bước 3: Chọn “tiếp tục” và nhập mã OTP (Mã xác thực), hệ thống ngân hàng Agribank gởi đến số điện thoại của học viên mã số để xác thực, nếu hệ thống thông báo giao dịch thanh toán thành công thì sinh viên đã hoàn tất việc nộp tiền học phí.

Lưu ý:

 • Để biết chính xác số tiền học phí phải nộp, sinh viên đăng nhập vào “Cổng thông tin HV” tại websitetrường theo địa chỉ: http://sdh.hcmussh.edu.vn, chọn “Tài khoản học viên”, sau đó ấn vào mục “tình trạng học phí”.
 • Trong lúc thực hiện nộp học phí nếu sinh viên có vấn đề phát sinh cần được hỗ trợ ngay, vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 028 38293828 (115).
 • 7 ngày sau khi nộp học phí, sinh viên cần in hóa đơn điện tử thì hãy đăng nhập tại website trường, truy cập vào “Cổng thông tin HV” và chọn “Trang của bạn” sẽ thấy xuất hiện dòng “Hoá đơn điện tử ngày”. Bạn hãy click vô đường link để chọn in và hoàn tất.
Chọn chức năng "thanh toán hóa đơn" chọn "nộp học phí" trên internet banking của ngân hàng Agribank nhấn chọn "Hệ Cao học-ĐHKHXH&NV HCM"
Học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM có thể được nộp qua app internet banking

IV. Chính sách hỗ trợ Học phí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM

Với vị thế là trường đại học đào tạo hàng đầu Việt Nam, trường đã xác lập rất nhiều những mối quan hệ hợp tác sâu rộng. Hàng năm, Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM có rất nhiều suất học bổng hỗ trợ sinh viên dưới nhiều hình thức khác nhau như: học bổng khuyến khích học tập, học bổng du học và trao đổi sinh viên, học bổng doanh nghiệp và nhà tài trợ. 

Với vị thế là trường đại học đào tạo hàng đầu Việt Nam, trường đã xác lập rất nhiều những mối quan hệ hợp tác sâu rộng
Thông tin về chính sách học bổng trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

>> Xem thêm: Học Phí NEU 2023 – 2024 Khóa K65 Và Chính sách Học Bổng

4.1. Học bổng khuyến khích học tập

Hàng năm, Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM dành 8% tổng học phí cả trường để thực hiện công tác trao học bổng khuyến khích học tập cho nhiều đối tượng sinh viên.

Cụ thể: Sinh viên đạt kết quả học tập, điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên, chưa từng bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kì học xét học bổng thì sẽ được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo ba mức: khá, giỏi, xuất sắc.

Ví dụ: Năm học 2022-2023, Nhà trường cấp học bổng 7.3 tỉ đồng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, và 3.9 tỉ đồng cho sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao. Với hệ đào tạo chính quy, trị giá học bổng cho sinh viên Xuất sắc là 9.800.000 đồng/1 học kỳ, đạt Giỏi là 7.350.000 đồng/ học kỳ và đạt Khá là 4.900.000 đồng/ học kỳ.

Hàng năm, Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM dành 8% tổng học phí cả trường để thực hiện công tác trao học bổng khuyến khích học tập cho nhiều đối tượng sinh viên.
Học bổng khuyến khích học tập hỗ trợ học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM

Nhà trường còn dựa vào quỹ học bổng học tập để xác định số lượng suất học bổng cho sinh viên theo từng ngành học. Từ đó, căn cứ vào kết quả học tập và điểm rèn luyện của sinh viên để xét cấp bậc học bổng theo thứ tự ưu tiên từ loại xuất sắc trở xuống.

Cập nhật dựa trên nguồn tham khảo: thông tin được đăng tải Website trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM tại đây

4.2. Học bổng doanh nghiệp, các nhà tài trợ

Hàng năm, Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM sẽ triển khai nhiều chương trình học bổng do các doanh nghiệp hay các tổ chức xã hội, các cá nhân tài trợ cho sinh viên theo học tại trường.

Một số chương trình học bổng dành cho những sinh viên theo học tại trường đạt thành tích học tập tốt và tích cực tham gia hoạt động xã hội, hoặc là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể kể đến như dưới đây:

 • Tháng 5 năm 2021, Công ty CP Tập đoàn C.T và Nhà trường đã ký kết hợp tác chiến lược học bổng. Theo đó, mỗi năm, tập đoàn này sẽ tài trợ 10 suất học bổng có giá trị toàn phần cho những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
 • Doanh nghiệp Xã hội Đặc sản Việt Nam (viết tắt:VISE) cam kết rằng sẽ trích 51% lợi nhuận sau thuế của mình để tài trợ cho học bổng khuyến khích học tập tại trường, công tác xã hội, phục vụ cộng đồng.
 • Công ty TNHH Hyosung Việt Nam cũng sẽ cam kết tài trợ học bổng và chi phí quá trình thực tập cho sinh viên khi đăng ký thực tập tại đây.
Bên cạnh, học bổng doanh nghiệp và những đối tác tài trợ được Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học của trường triển khai. Còn có học bổng của các khoa, bộ môn do giảng viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp, tổ chức tài trợ.
Học bổng doanh nghiệp, các nhà tài trợ hỗ trợ học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM

Bên cạnh, học bổng doanh nghiệp và những đối tác tài trợ được Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học của trường triển khai. Còn có học bổng của các khoa, bộ môn do giảng viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp, tổ chức tài trợ.

Cập nhật dựa trên nguồn tham khảo: thông tin được đăng tải Website trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM tại đây

4.3. Chương trình khuyến học, khuyến tài

Năm 2020, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đã quyết định triển khai cấp học bổng Chương trình Khuyến học, Khuyến tài. Chương trình này đã mở ra rất nhiều cơ hội cho những sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh gia cảnh khó khăn an tâm và nỗ lực học tập.

Chương trình Khuyến học, khuyến tài của trường nhằm:

 • Động viên, khuyến khích những tài năng trẻ tuổi của Nhà trường trong việc nâng cao trình độ và kiến thức
 • Kết nối những nguồn lực xã hội để hỗ trợ những tài năng trẻ, sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó hoàn thành xuất sắc chương trình học
 • Hỗ trợ một phần/toàn phần học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM cho những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn
 • Hỗ trợ những giản viên, viên chức, người lao động vượt qua những biến cố không lường trước được trong cuộc sống. 
Năm 2020, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đã quyết định triển khai cấp học bổng Chương trình Khuyến học, Khuyến tài. Chương trình này đã mở ra rất nhiều cơ hội cho những sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh gia cảnh khó khăn an tâm và nỗ lực học tập.
Học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM

Các tiêu chuẩn để được hỗ trợ từ chương trình khuyến học, khuyến tài gồm:

 • Tiêu chuẩn chung: Là nhưng thí sinh trúng tuyển vào Trường, và những sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hay cả những viên chức, người lao động đang học tập và công tác tại Trường.
 • Tiêu chuẩn riêng: Thí sinh trúng tuyển vào Trường có hoàn cảnh khó khăn, không có đủ điều kiện tài chính để nhập học; Các trường hợp vươn mình vượt khó, cần hỗ trợ để động viên, khuyến khích trang trải chi phí học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM; Cá nhân gặp sự cố không may dẫn đến tình trạng khó khăn cần sự trợ giúp kịp thời.
Năm 2020, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM đã quyết định triển khai cấp học bổng Chương trình Khuyến học, Khuyến tài. Chương trình này đã mở ra rất nhiều cơ hội cho những sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh gia cảnh khó khăn an tâm và nỗ lực học tập.
Chương trình khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM

Cập nhật dựa trên nguồn tham khảo: thông tin được đăng tải Website trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM tại đây

4.4. Học bổng du học, trao đổi sinh viên

Hiện nay, Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM có quan hệ đối tác và hợp tác với hơn 250 trường đại học và viện nghiên cứu chất lượng đạt chuẩn trên thế giới. Thế mạnh này giúp nhiều sinh viên theo học tại trường có nhiều cơ hội nhận được suất học bổng từ những tổ chức quốc tế, trường đại học đối tác này.

Về suất học bổng toàn phần, Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM có các chương trình như:

 • Chương trình học bổng Plus của Đại học Aoyama Gakuin, đất nước Nhật Bản trị giá 500,000 yên/năm
 • Chương trình học bổng JASSO của Chính phủ nước Nhật Bản tài trợ học bổng toàn phần cho sinh viên. Hỗ trợ phí sinh hoạt 80,000 yên/tháng
 • Học bổng của Đại Học Quốc Gia Singapore có trị giá 6,500S$/học kỳ
 • Học bổng của Chính phủ Hàn Quốc, hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên 900,000won/tháng
Hiện nay, Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM có quan hệ đối tác và hợp tác với hơn 250 trường đại học và viện nghiên cứu chất lượng đạt chuẩn trên thế giới. Thế mạnh này giúp nhiều sinh viên theo học tại trường có nhiều cơ hội nhận được suất học bổng từ những tổ chức quốc tế, trường đại học đối tác này.
Học bổng du học, trao đổi sinh viên hỗ trợ học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM

Ngoài ra còn có nhiều chương trình học bổng bán phần hoặc sinh viên được miễn hoàn toàn học phí những tự túc các chi phí khác khi trường thực hiện trao đổi sinh viên với các trường có hệ đào tạo chất lượng nước ngoài như:

 • Tại nước Nhật Bản như: Kanda, Meiji, Kyoto Notre Dame, Kobe, Kansai University, Kansai University of  International Studies, Kokushikan, Fukui University, Waseda…;
 • Tại Hàn Quốc như: Dongguk, Myongji, ĐH Ngoại ngữ Hankuk, Daegu Hanny…;
 • Tại Đài Loan như: ĐHQG Chengchi, ĐHQG Sư phạm Đài Loan, ĐH Cao Hùng.

Cập nhật dựa trên nguồn tham khảo: thông tin được đăng tải Website trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM tại đây

>> Xem thêm: CV scholarship – Cách viết CV xin Học bổng du học chuẩn 2022

V. Chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên

5.1. Đối tượng miễn 100%

Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM được thống kê như sau:

 • Sinh viên là con của người có công với cách mạng; những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; bệnh binh.
 • Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Con của những anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Con của những Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
 • Sinh viên là con liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.
 • Sinh viên là con của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm các chất độc hóa học.
 • Sinh viên trong độ tuổi từ 16 đến 22 tuổi đang theo học giáo dục đại học văn bằng thứ nhất là đối tượng mồ côi, không có nguồn nuôi dưỡng hợp pháp; thuộc đối tượng được bảo trợ xã hội và hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.
 • Sinh viên là người khuyết tật.
 • Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp sinh viên chỉ ở với ông bà) thuộc đối tượng hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, Pà Thẻn, La Ha, Lự, Ngái, Mảng Chứt, Lô Lô, Bố Y, Cơ Lao, Cống, Pu Péo, Si La, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu), có hộ khẩu thường trú ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội rất khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Sinh viên là người có công với cách mạng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh.
Chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên trợ cấp giảm học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM

Cập nhật dựa trên nguồn tham khảo: thông tin được đăng tải Website trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM tại đây

5.2. Đối tượng miễn 70%

Đối tượng được hỗ trợ 70% học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM là những sinh viên người dân tộc thiểu số (không thuộc diện là đối tượng người dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt rất khó khăn. 

5.3. Đối tượng miễn 50%

Đối tượng được hỗ trợ 50% học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM là những sinh viên con của cán bộ, công nhân, hoặc viên chức mà có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc những căn bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên.

Những thông tin trên đây Mua bán cập nhật chính xác từ trang Website chính thức của trường về mức học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM. Các bạn sĩ tử có thể đọc tham khảo để có thêm những thông tin hữu ích khi lựa chọn ngôi trường mình sẽ theo học. Đừng quên theo dõi Mua bán để cập nhật thêm nhiều tin tức về mức học phí tại các trường Đại học – Cao Đẳng nhanh chóng và chính xác nhất nhé!

>> XEM THÊM:

 

Related Posts