Câu hỏi thường gặp

Vtown bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của tôi bằng cách nào?

Chúng tôi biết rằng tính bảo mật và sự riêng tư quan trọng đối với bạn – và chúng cũng quan trọng đối với chúng tôi. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp độ bảo mật cao và giúp bạn tự tin rằng thông tin của bạn an toàn và có thể truy cập được khi cần.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về an toàn và bảo mật khi trực tuyến, bao gồm cả cách bảo vệ bản thân và gia đình bạn khi trực tuyến trên trang web của chúng tôi.

Tôi làm cách nào để xóa thông tin về bản thân khỏi Vtown ?

Liên lạc qua vtown.vn/lien-he