Chỉ số sáng tạo toàn cầu của Việt Nam biến động liên tục

Tuy thứ hạng về môi trường cạnh tranh của VN năm 2016 đang có sự cải thiện tốt , tăng đến 9 bậc, nhưng so với việc giảm thứ hạng về chỉ số ĐMST và năng lực cạnh tranh thì không đáng kể.

Quãng thời gian gần đây, trong 3 năm đổ lại, điểm số và thứ hạng về ĐMST của VN liên tục bị thay đổi. Năm  2014 đạt 34,89 điểm (xếp hạng 71); Năm 2015: 38,35 điểm (xếp hạng 52) và 2016: 35,37 (xếp hạng 59). Với những điểm số trên, VN đã được đánh giá là một trong những quốc gia sở mạnh trong việc hữu chỉ số thuộc nhóm Đầu ra của ĐMST bao gồm "sản phẩm của tri thức và công nghệ" và 'sản phẩm sáng tạo".
 
Chỉ số ĐMST toàn cầu (Global Innovation Index)  đươc định nghĩa là một bộ công cụ đánh giá xếp hạng năng lưc ĐMST của các quốc gia/nền kinh tế, được Tổ chức sở hữu trí tuệ (SHTT) thế giới (WIPO) phối hợp với Trường kinh doanh INSEAD (Pháp) và Đại học Cornell (Hoa Kỳ) xây dựng lần đầu tiên vào năm 2007.Phương pháp đánh giá được liên tục hoàn thiện nhằm có được một bộ công cụ đo lường hệ thống ĐMST cấp quốc gia/nền kinh tế. Bộ công cụ đánh giá này tốt hơn, phong phú và xác đáng hơn so với các thước đo ĐMST truyền thống như số lượng các bài báo nghiên cứu được công bố, số đăng ký bằng độc quyền sáng chế hay các mức chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển.
 
Tuy thứ hạng về môi trường cạnh tranh của VN năm 2016 đang có sự cải thiện tốt , tăng đến 9 bậc, nhưng so với việc giảm thứ hạng về chỉ số ĐMST và năng lực cạnh tranh  thì không đáng kể. Do đó VN cần nỗ lực cải cách mạnh mẽ, toàn diện về quy mô và cường độ trên tất cả lĩnh vực để có thể phat triển ngang bằng các nước ASEAN 4. 

Việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực ĐMST có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chính vì vậy, Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng năm 2020, đã đưa nhiệm vụ cải thiện các chỉ số về ĐMST với những mục tiêu cụ thể.

Trong đó, đối với chỉ số về ĐMST, Chính phủ đã đặt mục tiêu “Đến năm 2020, các chỉ số ĐMST (theo đánh giá của Tổ chức SHTT thế giới - WIPO) đạt trung bình ASEAN 5”.

Bộ KHCN được giao làm đầu mối theo dõi việc cải thiện chỉ số về ĐMST, do đó Thứ trưởng Trần Việt Thanh đề nghị các bộ, ngành, địa phương phân công đơn vị cụ thể chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện cải thiện chỉ số do Chính phủ phân công, xây dựng giải pháp và kế hoạch thực hiện cụ thể; có cán bộ đầu mối phụ trách theo dõi việc thực hiện, phối hợp và báo cáo kết quả thực hiện hàng quý cho Bộ KHCN để triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện năng lực ĐMST trong nước.
 
                                                                                         Theo Người Lao Động
 

Tạo bởi Nguyễn Oanh vào lúc 17:22:15 29-03-2017

Tin tức cùng thể loại