CÔNG TY TNHH BẢO VỆ LIÊN DOANH YUKI SEPRE 24


CÔNG TY TNHH BẢO VỆ LIÊN DOANH YUKI SEPRE 24

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ LIÊN DOANH YUKI SEPRE 24

  • XEM:45
  • LIÊN HỆ:1

Trong thời điểm lịch sử chuyển biến về kinh tế thị trường vào những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ 20 của nền kinh tế Việt Nam, nắm bắt được nhu cầu  thiết yếu của doanh nghiệp và tiềm năng của thị trường phát triển tại Việt Nam, tập đoàn  Kotobuki chính thức đề nghị cùng Bộ công an (Tổng cụ V26) thành lập Công Ty Bảo Vệ Liên Doanh Yuki Sepre 24 vào tháng 01/1995 cho tới nay doanh nghiệp đã hoạt động được 24 năm và là một trong những công ty dịch vụ bảo vệ lớn tại Việt Nam.

Tên công ty CÔNG TY TNHH BẢO VỆ LIÊN DOANH YUKI SEPRE 24
Địa chỉ
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
CÔNG TY TNHH BẢO VỆ LIÊN DOANH YUKI SEPRE 24
Điện thoại vtown.vn 02836000113
Số Fax vtown.vn 02836000113
Ngày thành lập vtown.vn 1995 - 1 - 16
Vốn điều lệ 2000000000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Dịch vụ bảo vệ cá nhân
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục