VNPT-FUJITSU Telecommunication Systems


VNPT-FUJITSU Telecommunication  Systems

VNPT-FUJITSU Telecommunication Systems

 • XEM:5157
 • LIÊN HỆ:35

Công ty cổ phần VNPT-Fujitsu Telecommunication system (VFT) là một liên doanh giữa tập đoàn VNPT và tập đoàn Fujitsu. VNPT và Fujitsu cũng là khách hàng chính của VFT. Với 3 chi nhánh đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, VFT mong muốn được hợp tác với nhiều khách hàng từ 3 vùng trên đất nước Việt Nam qua những dịch vụ công nghệ thông tin đa dạng như: hệ thống viễn thông, phát triển phần mềm, hệ thống kết nối, hệ thống máy chủ, phụ kiện máy tính và tư vấn công nghệ thông tin.

Tên công ty VNPT-FUJITSU Telecommunication Systems
Địa chỉ
Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
contact@vft.com.vn
Điện thoại vtown.vn +84433 845 847
Số Fax vtown.vn +84433 845 359
Chi nhánh
 • Tên chi nhánh: Ho Chi Minh
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại vtown.vn 0838 447 345
 • Số Fax vtown.vn 0838 447 345
 • Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Tên chi nhánh: Da Nang
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại vtown.vn 05113611111
 • Số Fax vtown.vn 05113084686
 • Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh
 • Quốc gia: Việt Nam
Kinh doanh hệ thống viễn thông, phát triển phần mềm, phụ kiện máy tính, hệ thống máy chủ, hệ thống kết nối
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết

Hạng Mục