Cong ty TNHH VINA TÂM


Cong ty TNHH VINA TÂM

Cong ty TNHH VINA TÂM

  • XEM:744
  • LIÊN HỆ:30

Đối tác tin cậy của nhà in. DSC FUJIFILM TECHKON ong dong - gravure, lua - luoi, screen, ky thuat in, cong nghe, cong nghiep in Nha in, Xi nghiep in, cong ty in, kinh doanh, vat tu in, vat lieu in, ban, may nganh in, thiet bi in, nguyen lieu in, cong nghiep in, muc in, ban kem in - plates, cao su in - blankets, hoa chat in, bao bi, dong goi, film in of phim in, nhan hang - label, dung dich hien ban, nước máng, Muc In,

Tên công ty Cong ty TNHH VINA TÂM
Địa chỉ
93, Đường 49, Phường Tan Quy, Quận 7,
TP Hồ Chí Minh, VIETNAM
Điện thoại vtown.vn 0902669262
Số Fax vtown.vn 0837712508
Ngày thành lập vtown.vn 2009 - 12 - 30
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh San Pham. May In Offset, Fexo, Digital Printing: DSC ALUNET, DS Chemport UNIWASH, TECHKON SPECTRO DENS PLATE VISION JET DRIVE, EXPRESSO, ISO20654 SPOT-COLOR-TONE-VALUE, Quality Control, GRACoL G7, Densitometer, Colorimeter, AM FM Hybrid Screen, Total Alcohol Free Printing, Wide Gamut, cmyk ogv, STABILAT H8000 S7000, Alunet, Offset, Flexo, ong dong - gravure, lua - luoi, screen, ky thuat in, cong nghe, cong nghiep in Nha in, Xi nghiep in, cong ty in, kinh doanh, vat tu in, vat lieu in, ban, may nganh in, thiet bi in, nguyen lieu in, cong nghiep in, muc in, ban kem in - plates, cao su in - blankets, hoa chat in, bao bi, dong goi, film in of phim in, nhan hang - label, dung dich hien ban, nước máng,
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Thư điện tử

Hạng Mục