Vietnamhouse Inc. Hanoi Branch office


Vietnamhouse Inc. Hanoi Branch office

Vietnamhouse Inc. Hanoi Branch office

  • XEM:47
  • LIÊN HỆ:0

Tên công ty Vietnamhouse Inc. Hanoi Branch office
Địa chỉ
45 Phan Ke Binh, Cong Vi ward, Ba Dinh District, Hanoi
Điện thoại vtown.vn +8402432007320
Ngày thành lập vtown.vn 2018 - 8 - 1
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục