Công ty Cổ phần Việt Nam Truyền thông Toàn cầu


Công ty Cổ phần Việt Nam Truyền thông Toàn cầu

Công ty Cổ phần Việt Nam Truyền thông Toàn cầu

  • XEM:204
  • LIÊN HỆ:3

Công ty Cổ phần Việt Nam Truyền thông Toàn cầu (VGM) là kênh truyền thông ngoài trời độc quyền tại hơn 10000 địa điểm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tên công ty Công ty Cổ phần Việt Nam Truyền thông Toàn cầu
Địa chỉ
11Bis Nguyen Gia Thieu, District 3
Vietnam
Điện thoại vtown.vn 0968344108
Ngày thành lập vtown.vn 2017 - 10 - 8
Loại hình doanh nghiệp Hợp doanh
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục