Vietcombank


Vietcombank

Vietcombank

  • XEM:4299
  • LIÊN HỆ:15

Vietcombank là một trong năm ngân hàng lớn nhất trong nước.Với lịch sử gần 50 năm hoạt động và phát triển, Vietcombank đã trở thành ngân hàng mạnh trong hầu hết các lĩnh vực mà nó tham gia kể cả ngân hàng truyền thống lẫn ngân hàng hiện đại: kinh doanh vốn, tín dụng, đầu tư, thẻ, ngân hàng trực tuyến, v.v.. Ngân hàng cũng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ cho các dịch vụ: SMS banking, Cyber Bill Payment, VCB Banking, v.v.. khách hàng giao dịch với Vietcombank luôn tìm thấy sự tiện lợi và nhanh chóng và hiệu quả.

Tên công ty Vietcombank
Địa chỉ
10 Vo Van Kiet st., Nguyen Thai Binh wrd, Dist 1,
Điện thoại vtown.vn +84 8 3829 7245
Số Fax vtown.vn +84 8 3829 7228
Loại hình doanh nghiệp Hợp doanh
Kinh doanh Tài chính Ngân hàng Cho vay Tín dụng
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục