Trung tâm hỗ trợ thành lập & QLKD Cửa


Trung tâm hỗ trợ thành lập & QLKD Cửa

Trung tâm hỗ trợ thành lập & QLKD Cửa

  • XEM:20
  • LIÊN HỆ:0

Tên công ty Trung tâm hỗ trợ thành lập & QLKD Cửa
Địa chỉ
Tầng 3 tòa nhà Audi, số 8 Phạm Hùng
Nam Từ Liêm
Điện thoại vtown.vn 0966565662
Ngày thành lập vtown.vn 2014 - 2 - 2
Vốn điều lệ 200,000,000,000
Loại hình doanh nghiệp Liên doanh
Kinh doanh Hợp tác/ liên doanh/ liên kết Chuỗi nhượng quyền thương hiệu Phân phối và bán lẻ Thầu khoán quản lý vận hành Cửa hàng/ Siêu thị/ Trung tâm thương mại
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục