TRENTE Vietnam Co., Ltd.


TRENTE Vietnam Co., Ltd.

TRENTE Vietnam Co., Ltd.

  • XEM:494
  • LIÊN HỆ:22

Tên công ty TRENTE Vietnam Co., Ltd.
Địa chỉ
12th-A floor CMC Tower
Duy Tan Str., Cau Giay District
Điện thoại vtown.vn 02437957719
Ngày thành lập vtown.vn 2014-7-31
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục