CTY TNHH THIÊN PHÚ


CTY TNHH THIÊN PHÚ

CTY TNHH THIÊN PHÚ

  • XEM:451
  • LIÊN HỆ:12

KNIT HAT, GLOVE, SCARF

Tên công ty CTY TNHH THIÊN PHÚ
Địa chỉ
Zone 2
An Phu - Thuan An - Binh Duong
Điện thoại vtown.vn 6503740166
Số Fax vtown.vn 6503740045
Ngày thành lập vtown.vn 1999 - 3 - 8
Vốn điều lệ US$3.600.000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh KNIT HAT, GLOVE, SCARF
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục