Công ty Tnhh Chế biến nông sản Thiên đạt


Công ty Tnhh Chế biến nông sản Thiên đạt

Công ty Tnhh Chế biến nông sản Thiên đạt

  • XEM:52
  • LIÊN HỆ:0

Cơ sản sản xuất bột keo bời lời tại trên vùng đất Gia Lai nơi có vùng trồng cây bời lời lớn nhất cả nước, với điều kiện tự nhiên và đất đai phù hợp, cây bời lời được trồng ở gia lai luôn cho cung cấp bột keo làm nhang chất lượng nhất với độ nhớt cao.

Tên công ty Công ty Tnhh Chế biến nông sản Thiên đạt
Địa chỉ
Thôn 2, Xã Hoà phú, Huyện Chư păh
Gia lai
Điện thoại vtown.vn 84905042860
Ngày thành lập vtown.vn 2010 - 2 - 8
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Sản xuất bột keo bời lời, bột gô làm hương nhang
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục