Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công


Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công

  • XEM:134
  • LIÊN HỆ:3

Cho thuê đất công nghiệp/ nhà xưởng xây sẵn và cung cấp dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp.

Tên công ty Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công
Địa chỉ
xã An Hòa
huyện Trảng Bàng
Điện thoại vtown.vn 0938113079
Ngày thành lập vtown.vn 2017 - 11 - 17
Loại hình doanh nghiệp Pháp nhân khác
Kinh doanh Cho thuê đất công nghiệp/ nhà xưởng xây sẵn và cung cấp dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục