Tan Hoang Viet Trading and Engineering Company Lim


Tan Hoang Viet Trading and Engineering Company Lim

Tan Hoang Viet Trading and Engineering Company Lim

  • XEM:232
  • LIÊN HỆ:0

Chuyên doanh dụng cụ căt, đại lý độc quyền của Nachi, Widia, Duck myung, Ehwa

Tên công ty Tan Hoang Viet Trading and Engineering Company Lim
Địa chỉ
số 5 ngõ 2 phố Linh Lang
Hà Nội , Việt Nam
Điện thoại vtown.vn +842437665462
Ngày thành lập vtown.vn 2003 - 3 - 3
Loại hình doanh nghiệp Hợp doanh
Kinh doanh Chuyên doanh dụng cụ căt, đại lý độc quyền của Nachi, Widia, Duck myung, Ehwa
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục