Takahata Precision Vietnam


Takahata Precision Vietnam

Takahata Precision Vietnam

  • XEM:29179
  • LIÊN HỆ:122

Đặt nhà máy ở thành phố Hải Phòng, công ty Takahata Precision Việt Nam là một trong những thành viên chính thức của tập đoàn Takahata bên cạnh những chi nhánh ở các đất nước khác nhau như Trung Quốc, Malaysia, Mỹ và Thái Lan… Với công nghệ cao và tiên tiến đã làm nên tên tuổi Takahata trong suốt 80 năm, Takahata Precision Việt Nam sản xuất nhiều loại sản phẩm đa dạng như bánh răng, thiết bị y tế, thành phần điện tử và những thiết bị máy móc khác.

Tên công ty Takahata Precision Vietnam
Địa chỉ
No.10-11-12, Plot N, Nomura-Haiphong Industrial Zone An Duong District, Haiphong City, Vietnam
Điện thoại vtown.vn +84 31 3594090
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh bánh răng, thành phần điện tử, bơm cánh quạt, loa cho xe hơi, thiết bị y tế
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục