Sumi Hanel


Sumi Hanel

Sumi Hanel

  • XEM:5837
  • LIÊN HỆ:65

Sumi Hanel là liên doanh giữa tập đoàn điện tử Hà Nội và Sumimoto Nhật Bản. Với doanh thu hằng năm đạt 7000 tỉ VND, Sumi Hanel chứng tỏ bản thân là một công ty mạnh về đa lĩnh vực: từ sản xuất và bán những thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và những sản phẩm phụ trợ khác, đến xây dựng, bất động sản, nhân sự, vận tải đa phương thức. Sumi Hanel hiện tại có 37 công ty con với hơn 7000 nhân viên. Khách hàng chính của Sumi Hanel gồm Canon, Sony, Sumitmoto…

Tên công ty Sumi Hanel
Địa chỉ
Số 2 Chùa Bộc - Đống Đa
Điện thoại vtown.vn 04 3852 2102
Số Fax vtown.vn 04 3852 5770
Chi nhánh
  • Tên chi nhánh: Ho Chi Minh
  • Địa chỉ:
  • Điện thoại vtown.vn 08 62 579 579
  • Số Fax vtown.vn 08 62 579 579
  • Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh
  • Quốc gia: Việt Nam
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Thiết bị viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng, bất động sản, vận tải đa phương thức, sản phẩm phụ trợ công nghiệp
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục