Cty TNHH Soca Lai Thieu


Cty TNHH Soca Lai Thieu

Cty TNHH Soca Lai Thieu

  • XEM:389
  • LIÊN HỆ:8

PLASTICS HANGER MANUFACTURER

Tên công ty Cty TNHH Soca Lai Thieu
Địa chỉ
Kp Nguyen Trai - TT Lai Thieu
Thuan AN - Binh Duong
Điện thoại vtown.vn 06503761299
Số Fax vtown.vn 06503786936
Ngày thành lập vtown.vn 2009 - 2 - 5
Vốn điều lệ 1,000,000,000
Loại hình doanh nghiệp Liên doanh
Kinh doanh Sản xuất móc nhựa các loại
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục