Công ty SGS Việt Nam TNHH


Công ty SGS Việt Nam TNHH

Công ty SGS Việt Nam TNHH

  • XEM:409
  • LIÊN HỆ:0

PHÒNG GIÁM ĐỊNH THỬ NGHIỆM DẦU, KHÍ & HÓA CHẤT

Tên công ty Công ty SGS Việt Nam TNHH
Địa chỉ
Hải Thành, Đương Kinh, Hải Phòng
Điện thoại vtown.vn 02253552722
Ngày thành lập vtown.vn 1997 - 9 - 3
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Giám định, thử nghiệm xăng, dầu, hóa chất
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục