Công ty TNHH SGMC Việt Nam


Công ty TNHH SGMC Việt Nam

Công ty TNHH SGMC Việt Nam

  • XEM:30
  • LIÊN HỆ:0

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn SGMC Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sau: - Trắc địa - Bản đồ - UAV; - Thăm dò địa chất, nguồn nước; - Khảo sát Địa chất công trình - Địa chất thủy văn; - Dịch vụ điều tra cơ bản địa chất, địa chất thủy văn. - Dịch vụ tư vấn Môi trường; - Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ: tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế khai thác… - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. - Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu: Tài nguyên và Môi trường, Hạ tầng đô thị (giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước, thoát nước…) trên nền tảng GIS;

Tên công ty Công ty TNHH SGMC Việt Nam
Địa chỉ
54 Tạ Mỹ Duật
Sơn Trà
Điện thoại vtown.vn 02366252555
Ngày thành lập vtown.vn 2015 - 3 - 23
Vốn điều lệ 6,886,379,000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh - Trắc địa – Bản đồ - UAV. - Thăm dò địa chất, nguồn nước. - Khảo sát Địa chất công trình - Địa chất thủy văn. - Dịch vụ điều tra cơ bản địa chất, địa chất thủy văn. - Dịch vụ tư vấn Môi trường. - Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ: tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế khai thác… - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. - Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu: Tài nguyên và Môi trường, Hạ tầng đô thị (giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước, thoát nước…) trên nền tảng GIS.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục