Công ty cổ phần Seikaku


Công ty cổ phần Seikaku

Công ty cổ phần Seikaku

  • XEM:1124
  • LIÊN HỆ:20

Công ty cổ phần Seikaku là một công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống kho lạnh công nghiệp tiêu chuẩn, kỹ thuật công nghệ Nhật Bản. Với sự hội tụ của tập thể cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã từng học tập, kinh nghiệm làm việc trong thời gian dài tại Nhật Bản, cùng với sự hỗ trợ của các tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản. Công ty cổ phần Seikaku đã tập trung phát triển thị trường, chuyển giao công nghệ, mang công nghệ của Nhật Bản, Hàn Quốc tới người tiêu dùng tại Việt Nam

Tên công ty Công ty cổ phần Seikaku
Địa chỉ
6 Floor, SANNAM Bld 78 Duy Tan Street, Cau Giay District, Ha Noi City
Điện thoại vtown.vn 0246657248
Ngày thành lập vtown.vn 2017 - 10 - 20
Loại hình doanh nghiệp Pháp nhân khác
Kinh doanh Công ty cổ phần Seikaku là một công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống kho lạnh công nghiệp tiêu chuẩn, kỹ thuật, công nghệ Nhật Bản. Với sự hội tụ của tập thể cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã từng học tập, kinh nghiệm làm việc trong thời gian dài tại Nhật Bản, cùng với sự hỗ trợ của các tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản. Công ty cổ phần Seikaku đã tập trung phát triển thị trường, chuyển giao công nghệ, mang công nghệ của Nhật Bản, Hàn Quốc tới người tiêu dùng tại Việt Nam。
Hỗ trợ ngôn ngữ
Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục