Công ty Luật Hợp doanh Đông Nam Á


Công ty Luật Hợp doanh Đông Nam Á

Công ty Luật Hợp doanh Đông Nam Á

  • XEM:570
  • LIÊN HỆ:14

SEALAW là một công ty luật thực hiện chức năng tư vấn và hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục đầu tư ra nước ngoài. Bên cạnh đó, SEALAW cũng cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng, tư vấn các giải pháp giải quyết tranh chấp các hợp đồng.

Tên công ty Công ty Luật Hợp doanh Đông Nam Á
Địa chỉ
76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại vtown.vn 0912173345
Ngày thành lập vtown.vn 2017-12-11
Loại hình doanh nghiệp Hợp doanh
Kinh doanh Cung cấp các dịch vụ pháp lý như: tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, giao dịch thương mại, dân sự, lao động,.. cũng như đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm giúp đỡ khách hàng tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam và một số quốc gia tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập (Du bai), và Vương quốc Anh.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục