Công ty TNHH Quốc tế Sanko Gakuen


Công ty TNHH Quốc tế Sanko Gakuen

Công ty TNHH Quốc tế Sanko Gakuen

  • XEM:125
  • LIÊN HỆ:3

Tên công ty Công ty TNHH Quốc tế Sanko Gakuen
Địa chỉ
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Phụ nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền,
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại vtown.vn +842837445217
Số Fax vtown.vn +842837445219
Ngày thành lập vtown.vn 2015 - 9 - 5
Loại hình doanh nghiệp Pháp nhân khác
Kinh doanh -Trung tâm Tiếng Nhật với các khóa học sau: Các khóa Tiếng Nhật từ sơ cấp (N5) đến Tiếng Nhật cao cấp (N1). Khóa Tiếng Nhật cho du học sinh. Dạy Tiếng Nhật tại các công ty Nhật. Khóa Tiếng Việt cho người Nhật. -Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục