Sakata Inx


Sakata Inx

Sakata Inx

  • XEM:1491
  • LIÊN HỆ:5

Sakata Inx là một công ty Nhật Bản. Kể từ ngày thành lập, Sakata Inx Nhật Bản đã mở cửa 80 công ty con đặt tại Mỹ, Anh, Trung Quốc, Thái Lan, Pháp… Đặt cơ sở tại Bình Dương và Bắc Ninh, Sakata Inx Việt Nam là công ty con 100% của Sakata Inx Nhật Bản. Hoạt động chính của công ty là thiết kế bảng in polymer và công nghệ pha chế mực dùng trong sản xuất mực in, sơn. Sakata Inx Việt Nam đã cho ra mắt mực in hệ nước Flexo, mực Super LAMIMATE không chứa chất hóa học…

Tên công ty Sakata Inx
Địa chỉ
33 Dai Lo Tu Do, VSIP, Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam
Điện thoại vtown.vn
Số Fax vtown.vn
Chi nhánh
  • Tên chi nhánh: Bac Ninh
  • Địa chỉ: TS8, Tien Son IZ, Bac Ninh Province, Vietnam
  • Điện thoại vtown.vn
  • Số Fax vtown.vn
  • Tỉnh/TP: Bắc Ninh
  • Quốc gia: Việt Nam
Ngày thành lập vtown.vn
Kinh doanh Mực in, công nghệ sơn, nguyên liệu cho ngành in
Hỗ trợ ngôn ngữ Anh, Việt nam
Liên kết

Hạng Mục

JETRO 東京商工会議所