Promanning Human Resources Co., Ltd.


Promanning Human Resources Co., Ltd.

Promanning Human Resources Co., Ltd.

  • XEM:299
  • LIÊN HỆ:16

Nguồn nhân lực là tài sản vô giá, là chìa khóa vàng dẫn tới thành công trong kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động nhân sự, Promanning được thành lập để kết nối những nhà tuyển dụng và người lao động, và phục vụ các đối tượng có những mục đích khác nhau. Promanning đáp ứng nhu cầu của tuyển dụng của các công ty trong nước và quốc tế trong lĩnh vực dầu khí, sản xuất, thương mại, xây dựng, công nghệ thông tin v.v...

Tên công ty Promanning Human Resources Co., Ltd.
Địa chỉ
306 Detech Building, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại vtown.vn 0437959121
Số Fax vtown.vn 0437959467
Ngày thành lập vtown.vn 2010 - 2 - 22
Vốn điều lệ 2,000,000,000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Cung cấp dịch vụ Tuyển dụng và Tư vấn Nhân sự
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục