NIPPON EXPRESS (VIETNAM) CO., LTD. PHUNG XA OFFICE | Giao nhận hàng hóa | Vtown

Cổng thông tin hiệu quả cho Doanh Nghiệp mới tại Việt Nam

NIPPON EXPRESS (VIETNAM) CO., LTD. PHUNG XA OFFICE


NIPPON EXPRESS (VIETNAM) CO., LTD. PHUNG XA OFFICE

NIPPON EXPRESS (VIETNAM) CO., LTD. PHUNG XA OFFICE

  • XEM:59
  • LIÊN HỆ:0

Tên công ty NIPPON EXPRESS (VIETNAM) CO., LTD. PHUNG XA OFFICE
Địa chỉ
2F Quoc Oai Fresh water factory, Thach That Industrial Park, Quoc Oai
Chi nhánh
  • Tên chi nhánh: NIPPON EXPRESS VIETNAM CO., LTD. Que Vo Office
  • Địa chỉ: Plot C3, Que Vo Industrial Zone, Que Vo District
  • Tỉnh/TP: Bắc Ninh
  • Quốc gia: Việt Nam
Hỗ trợ ngôn ngữ Nhật

Hạng Mục

Copyright(c) 2013 Saigon Washin Engine Co.,Ltd. All Rights Reserved.

vtown.vn Webutation