Công ty TNHH Nhất Minh Tâm


Công ty TNHH Nhất Minh Tâm

Công ty TNHH Nhất Minh Tâm

  • XEM:1233
  • LIÊN HỆ:7

Được thành lập từ 2012, công ty TNHH Nhất Minh Tâm (NMT) là nhà nhập khẩu trực tiếp, phân phối các mặt hàng thực phẩm, FMCG. Với tiêu chí hoạt động: uy tín, an toàn, hiệu quả, Công ty đã phân phối nhiều mặt hàng của các nước Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đến nay NMT đã nhận được nhiều sự tín nhiệm của đối tác, an tâm của người tiêu dùng và phát triển bền vững. Với mục tiêu góp phần vào sự phồn vinh của đất nước, NMT mong muốn được hợp tác với nhiều bạn bè trong và ngoài nước hơn nữa, với mục tiêu tất cả cùng có lợi và phát triển.

Tên công ty Công ty TNHH Nhất Minh Tâm
Điện thoại vtown.vn +84899315599
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục