Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Minh Quang


Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Minh Quang

Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Minh Quang

  • XEM:72
  • LIÊN HỆ:1

We provide power supply equipment, electronic component (IC) and telecoms materials.

Tên công ty Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Minh Quang
Địa chỉ
323 Luong The Vinh, Nam Tu Liem district
Ha Noi, Viet Nam
Điện thoại vtown.vn 02437931642
Ngày thành lập vtown.vn 2000 - 12 - 19
Vốn điều lệ 3,500,000,000VND
Loại hình doanh nghiệp Pháp nhân khác
Kinh doanh Production and Trading of industrial electronic, electrict materials.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục