Mizuho Co. Bank


Mizuho Co. Bank

Mizuho Co. Bank

  • XEM:12155
  • LIÊN HỆ:24

Ngân hàng Mizuho được thành lập năm 2002 với mục đích chính để phục vụ các công ty, tập đoàn trong và ngoài Nhật Bản. Các dịch vụ của Mizuho bao gồm: tiền gửi, cho vay, mua bán chứng khoán, và các dịch vụ khác. Ngoài ra, với mỗi mảng tài chính, Mizuho có các công ty con chuyên biệt về mảng đó: ngân hàng cho doanh nghiệp, tập đoàn tài chính, viện nghiên cứu và thông tin, v.v..

Tên công ty Mizuho Co. Bank
Địa chỉ
4th Floor, 63 LTT Building, 63 Ly Thai To Street, Hanoi, Socialist Republic of Vietnam
Điện thoại vtown.vn 84-4-3936-3123
Chi nhánh
  • Tên chi nhánh: Ho Chi Minh
  • Địa chỉ:
  • Điện thoại vtown.vn 84-8-3827-8260
  • Tỉnh/TP: Hồ Chí Minh
  • Quốc gia: Việt Nam
Loại hình doanh nghiệp Hợp doanh
Kinh doanh Cho vay Chứng khoán Tài chính
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục