Maruichi Sun Steel


Maruichi Sun Steel

Maruichi Sun Steel

  • XEM:2192
  • LIÊN HỆ:2

Công ty cổ phần Sun Steel (Sunsco) được 100% vốn đầu tư từ tập đoàn Maruichi Nhật Bản. Sunsco chuyên về cung cấp ống thép cho những công trình xây dựng, tòa nhà, xí nghiệp và trong công nghiệp. Với sản phẩm chất lượng cao, Sunsco đã đảm nhiệm nhiều dự án, thành lập ra công ty con, công ty TNHH Maruichi Steel Hà Nội (Sunsco Hanoi) với mục tiêu là gặp gỡ nhiều khách hàng hơn.

Tên công ty Maruichi Sun Steel
Địa chỉ
DT 743 Road, Dong Tac Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An County, Binh Duong Province, Vietnam
Điện thoại vtown.vn
Số Fax vtown.vn
Vốn điều lệ 130 million USD
Kinh doanh Ống thép
Hỗ trợ ngôn ngữ Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục

JETRO 東京商工会議所