Công ty TMCP License Academy


Công ty TMCP License Academy

Công ty TMCP License Academy

  • XEM:749
  • LIÊN HỆ:3

Tên công ty Công ty TMCP License Academy
Địa chỉ
607 Green Office VietA Tower
Duy Tan,Cau Giay Dist (Chi nhánh Việt Nam)
Điện thoại vtown.vn 0359251902
Số Fax vtown.vn 0359255975
Ngày thành lập vtown.vn 1974--
Loại hình doanh nghiệp Liên doanh
Kinh doanh Tuyển sinh gia công phần mềm Dịch vụ thông tin tuyển dụng Kế hoạch và thực hiện Hội thảo du học
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục