Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Lan Hương


Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Lan Hương

Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Lan Hương

  • XEM:199
  • LIÊN HỆ:0

Tên công ty Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Lan Hương
Địa chỉ
Thanh Hóa
Việt Nam
Điện thoại vtown.vn 0948807288
Ngày thành lập vtown.vn 2018 - 1 - 22
Vốn điều lệ 500000000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Kinh doanh máy móc thiết bị phụ trợ công nghiệp. Sản xuất rau sạch thủy canh theo công nghệ mới.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Thư điện tử

Hạng Mục