Công ty Cổ phần Thương mại KIV


Công ty Cổ phần Thương mại KIV

Công ty Cổ phần Thương mại KIV

  • XEM:1347
  • LIÊN HỆ:92

Các mục kinh doanh (Kinh doanh cầu nối khách hàng Nhật Bản với Tập đoàn KIV Việt Nam) ① Dịch vụ sản xuất: sản xuất phụ tùng, sản xuất thiết bị, lắp ráp và điều chỉnh thiết bị, lắp đặt và bảo trì máy móc, thiết bị tại chỗ. Sản xuất, tích hợp thiết bị, chế tạo ngoài khơi (sản xuất và sản xuất linh kiện nhà máy KIV ở nước ngoài) ② Dịch vụ thiết kế: phát triển sản phẩm tại Việt Nam, thiết kế cơ / điện, vẽ bản vẽ bằng máy vẽ, mô hình 3D, vẽ bằng CAD cơ khí / điện ③ Dịch vụ nhân sự: Kỹ sư Việt Nam cử nhân viên / giới thiệu, nhân sự / giới thiệu các kỹ sư khác nhau Gửi và giới thiệu các công nhân khác nhau, đào tạo và đào tạo nguồn nhân lực Kinh doanh ngoài khơi (KIV outsourcing ở nước ngoài kinh doanh) ④ Hỗ trợ phát triển kinh doanh: đại lý bán hàng tại Việt Nam, đại lý bán hàng, đại lý phát triển kênh bán hàng Giới thiệu công ty trực thuộc và hỗ trợ phát triển kinh doanh khác ⑤ Kinh doanh công ty: mua sắm sản phẩm và đại diện bán hàng tại Việt Nam, cung cấp hàng hoá từ Nhật Bản đến Việt Nam Cơ quan bán hàng sản phẩm OEM, cơ quan kinh doanh, điều tra trang web giới thiệu · giới thiệu · thủ tục proxy ⑥ Cơ quan Thương mại: Người mua Surrogate, Việt Nam, Cơ quan Thương mại Khu vực ASEAN ⑦ Khác: Tất cả các doanh nghiệp kết nối khách hàng Nhật với Việt Nam

Tên công ty Công ty Cổ phần Thương mại KIV
Địa chỉ
Số 10 Đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại vtown.vn 02743500125
Số Fax vtown.vn 02743500126
Ngày thành lập vtown.vn 2016
Vốn điều lệ 500000 US$
Loại hình doanh nghiệp Liên doanh
Kinh doanh Các mục kinh doanh (Kinh doanh cầu nối khách hàng Nhật Bản với Tập đoàn KIV Việt Nam) ① Dịch vụ sản xuất: sản xuất phụ tùng, sản xuất thiết bị, lắp ráp và điều chỉnh thiết bị, lắp đặt và bảo trì máy móc, thiết bị tại chỗ. Sản xuất, tích hợp thiết bị, chế tạo ngoài khơi (sản xuất và sản xuất linh kiện nhà máy KIV ở nước ngoài) ② Dịch vụ thiết kế: phát triển sản phẩm tại Việt Nam, thiết kế cơ / điện, vẽ bản vẽ bằng máy vẽ, mô hình 3D, vẽ bằng CAD cơ khí / điện ③ Dịch vụ nhân sự: Kỹ sư Việt Nam cử nhân viên / giới thiệu, nhân sự / giới thiệu các kỹ sư khác nhau Gửi và giới thiệu các công nhân khác nhau, đào tạo và đào tạo nguồn nhân lực Kinh doanh ngoài khơi (KIV outsourcing ở nước ngoài kinh doanh) ④ Hỗ trợ phát triển kinh doanh: đại lý bán hàng tại Việt Nam, đại lý bán hàng, đại lý phát triển kênh bán hàng Giới thiệu công ty trực thuộc và hỗ trợ phát triển kinh doanh khác ⑤ Kinh doanh công ty: mua sắm sản phẩm và đại diện bán hàng tại Việt Nam, cung cấp hàng hoá từ Nhật Bản đến Việt Nam Cơ quan bán hàng sản phẩm OEM, cơ quan kinh doanh, điều tra trang web giới thiệu · giới thiệu · thủ tục proxy ⑥ Cơ quan Thương mại: Người mua Surrogate, Việt Nam, Cơ quan Thương mại Khu vực ASEAN ⑦ Khác: Tất cả các doanh nghiệp kết nối khách hàng Nhật với Việt Nam
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục