iv international co ltd


iv international co ltd

iv international co ltd

  • XEM:256
  • LIÊN HỆ:12

CATAGORIES: Operating theaters and sterilizing equipment (OPD) (Phòng mổ và Thiết bị khử trùng) ABSORBENT BAGS ( Túi hút ẩm) STEADLINE Aqua : pre moist shampoo gloves 2) Diagnostic equipment (Thiết bị chẩn đoán) VIDEO LARYNGOSCOPE ARRAY ULTRASOUND PROBE SCANNER (Máy khám siêu âm)

Tên công ty iv international co ltd
Địa chỉ
68 hoang dieu , quan 4 tp hcm
Điện thoại vtown.vn 0936649302
Số Fax vtown.vn +84 8 6287 606
Ngày thành lập vtown.vn 2012 - 4 - 3
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục