Học viện INFOCHIEF


Học viện INFOCHIEF

Học viện INFOCHIEF

  • XEM:53
  • LIÊN HỆ:3

Học viện INFOCHIEF là một trung tâm chuyên đào tạo, huấn luyện các khoá phát triển năng lực, kỹ năng Quản lý & Lãnh đạo CNTT (IT) tại Việt Nam. INFOCHIEF được thành lập vào tháng 07/2009. Mục tiêu của học viện INFOCHIEF đào tạo ra những đội ngũ quản lý CNTT chuyên nghiệp, những nhà lãnh đạo xuất sắc, đáp ứng được những nhu cầu cũng như kỳ vọng của doanh nghiệp, tổ chức, cũng như chính phủ. Bên cạnh nền tảng cốt lõi là hoạt động đào tạo, Infochief còn cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý CNTT cho các khách hàng chiến lược là các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhằm giúp khách hàng ứng dụng IT một cách hiệu quả hơn trong công tác quản lý, điều hành và kinh doanh. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ & NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CNTT 1. KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT THỰC HÀNH - IT Manager 2. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THÔNG TIN - IT Leadership (CIO) 3. KỸ NĂNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG IT THỰC HÀNH - IT Admin 4. KỸ NĂNG HỖ TRỢ DỊCH VỤ IT CHUYÊN NGHIỆP - IT Helpdesk Professional 5. ITIL V3 FOUNDATION 6. QUẢN LÝ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ IT THỰC HÀNH- ITSM 7. QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC IT - IT Strategy 8. TIN HỌC VĂN PHÒNG - MS OFFICE 2012 9. QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP - ERP Manager 10. QUẢN LÝ DỰ ÁN IT - IT Project Manager 11. QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP - PMP 12. QUẢN TRỊ IT TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - CIO 13. ỨNG DỤNG MINDMAP TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 14. SOFT SKILLS CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ IT TRONG TƯƠNG LAI 15. BỘ KỸ NĂNG CẦN THIẾT DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ CNTT 1. TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG IT 2. TƯ VẤN QUY TRÌNH ITIL/ITSM 3. KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CNTT 4. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC IT 5. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CNTT 6. DỊCH VỤ TƯ VẤN CIO - CTO

Tên công ty Học viện INFOCHIEF
Địa chỉ
Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Việt Nam
Điện thoại vtown.vn 0907000277
Ngày thành lập vtown.vn 2009 - 7 - 2
Loại hình doanh nghiệp Cá nhân
Kinh doanh CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ & NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CNTT 1. KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT THỰC HÀNH - IT Manager 2. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THÔNG TIN - IT Leadership (CIO) 3. KỸ NĂNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG IT THỰC HÀNH - IT Admin 4. KỸ NĂNG HỖ TRỢ DỊCH VỤ IT CHUYÊN NGHIỆP - IT Helpdesk Professional 5. ITIL V3 FOUNDATION 6. QUẢN LÝ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ IT THỰC HÀNH- ITSM 7. QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC IT - IT Strategy 8. TIN HỌC VĂN PHÒNG - MS OFFICE 2012 9. QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP - ERP Manager 10. QUẢN LÝ DỰ ÁN IT - IT Project Manager 11. QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP - PMP 12. QUẢN TRỊ IT TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - CIO 13. ỨNG DỤNG MINDMAP TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 14. SOFT SKILLS CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ IT TRONG TƯƠNG LAI 15. BỘ KỸ NĂNG CẦN THIẾT DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ CNTT 1. TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG IT 2. TƯ VẤN QUY TRÌNH ITIL/ITSM 3. KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CNTT 4. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC IT 5. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CNTT 6. DỊCH VỤ TƯ VẤN CIO - CTO
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục