Công ty iCRAFT JPN Việt Nam


Công ty iCRAFT JPN Việt Nam

Công ty iCRAFT JPN Việt Nam

  • XEM:750
  • LIÊN HỆ:10

Tên công ty Công ty iCRAFT JPN Việt Nam
Địa chỉ
1st Floor, Blue Star Building, 23 Ton Duc Thang Street, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại vtown.vn 08-3824-3288
Số Fax vtown.vn 08-3824-3297
Vốn điều lệ 285,000 USD
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh ▲ Lĩnh vực công nghệ thông tin IT    Phát triển phần mềm, Thiết kế web, Hỗ trợ và bảo trì web. ▲ Lĩnh vực làm đại lý, đại diện kinh doanh ▲ Đại lý, Đại diện kinh doanh trong và ngoài nước, Hỗ trợ kinh doanh, Quảng bá kinh doanh, Hỗ trợ liên quan đến nhân sự, Đại diện kinh doanh cho những doanh nghiệp chưa được cấp phép đầu tư. ▲ Lĩnh vực tư vấn đầu tư   Hỗ trợ, Mở rộng, Đầu tư vào Việt nam, Cung cấp thông tin đầu tư. ▲ Lĩnh vực tư vấn quản lý   Đại diện kinh doanh, Nhập dữ liệu, Công việc Backoffice. ▲ Lĩnh vực Bất Động Sản
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết

Hạng Mục