Cong ty co phan thiet bi vat tu cong nghiep Hung Phat


Cong ty co phan thiet bi vat tu cong nghiep Hung Phat

Cong ty co phan thiet bi vat tu cong nghiep Hung Phat

  • XEM:142
  • LIÊN HỆ:1

Tên công ty Cong ty co phan thiet bi vat tu cong nghiep Hung Phat
Địa chỉ
Văn phú, hà đông, hà nôi
Điện thoại vtown.vn 02462923430
Số Fax vtown.vn (+84)2437710173
Ngày thành lập vtown.vn 2005
Vốn điều lệ 2 tỷ đồng
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Kinh doanh các thiết bị lắp ráp cho ngành ô tô xe máy ở Việt Nam
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục