Hachinet Viet Nam


Hachinet Viet Nam

Hachinet Viet Nam

  • XEM:79
  • LIÊN HỆ:0

Tên công ty Hachinet Viet Nam
Địa chỉ
234 Phạm Văn Đồng
Hà nội
Điện thoại vtown.vn 02462900388
Ngày thành lập vtown.vn 2018 - 1 - 11
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh System Development Together with talented engineers in information technology. We provide software development services even at client office or Hachinet's office. Frontend: HTML5, CSS3, Bootstrap, AngularJS, CoffeeScript Backend: Java, C#, COBOL,Java,Ruby on rails Mobile: iOS, Android Technical: C#/.Net,React Native, Ruby, COBOL ...
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục