Cong ty Co phan Ky thuat Moi truong xanh


Cong ty Co phan Ky thuat Moi truong xanh

Cong ty Co phan Ky thuat Moi truong xanh

  • XEM:299
  • LIÊN HỆ:6

Tư vấn bảo vệ môi trường

Tên công ty Cong ty Co phan Ky thuat Moi truong xanh
Địa chỉ
P304, Nơ 2, đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp
quận Hoàng Mai
Điện thoại vtown.vn 02436814024
Số Fax vtown.vn 02436814024
Ngày thành lập vtown.vn 2009 - 3 - 20
Loại hình doanh nghiệp Hợp doanh
Kinh doanh - Quan trắc môi trường - Đánh giá tác động môi trường - Quy hoạch môi trường - Công nghệ môi trường - Cung cấp thiết bị, vật liệu xử lý môi trường
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Thư điện tử

Hạng Mục