GETJOBDONE COMPANY LIMITED


GETJOBDONE COMPANY LIMITED

GETJOBDONE COMPANY LIMITED

  • XEM:2761
  • LIÊN HỆ:70

Crowdsourcing GetJobDone cung cấp dịch vụ crowdsourcing dành cho các công ty có mục tiêu hướng tới thị trường Việt Nam. Giải quyết công việc bằng dịch vụ Crowdsourcing nói nôm na có nghĩa là chúng ta sẽ thu thập các ý tưởng hoặc nội dung công việc thông qua việc thu hút sự đóng góp ý kiến của một nhóm lớn mọi người, và đặc biệt là thông qua công đồng trực tuyến chứ không phải sử dụng nhân viên cố định hay các nhà cung cấp như kiểu truyển thống. GetJobDone có hơn 1000 Người Việt dang hoạt động trong mạng lưới riêng của mình và cung cấp dịch vụ chủ yếu trong mảng Marketing và Thiết kế. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ bằng Tiếng Anh, Nhật, Việt.

Tên công ty GETJOBDONE COMPANY LIMITED
Địa chỉ
L14-08B, Lau 14, Vincom Tower, 72 Le Thanh Ton Street, Phuong Ben Ngue Ward, District 1, Ho Chi Minh, Viet Nam
Điện thoại vtown.vn 0822201628
Ngày thành lập vtown.vn 2004-11-18
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh GetJobDone cung cấp dịch vụ crowdsourcing dành cho các công ty có mục tiêu hướng tới thị trường Việt Nam. Giải quyết công việc bằng dịch vụ Crowdsourcing nói nôm na có nghĩa là chúng ta sẽ thu thập các ý tưởng hoặc nội dung công việc thông qua việc thu hút sự đóng góp ý kiến của một nhóm lớn mọi người, và đặc biệt là thông qua công đồng trực tuyến chứ không phải sử dụng nhân viên cố định hay các nhà cung cấp như kiểu truyển thống. GetJobDone có hơn 1000 Người Việt dang hoạt động trong mạng lưới riêng của mình và cung cấp dịch vụ chủ yếu trong mảng Marketing và Thiết kế. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ bằng Tiếng Anh, Nhật, Việt.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục