Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam


Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam

  • XEM:4210
  • LIÊN HỆ:32

Là chi nhánh Việt Nam cho tổ chức chuyên về bảo hiểm Generali, công ty Generali Việt Nam bắt đầu hoạt động sau khi được sự đồng ý của bộ tài chính Việt Nam vào 12/4/2011. Với dịch vụ và sản phẩm đạt chất lượng cao được chia thành hai nhóm chính: bảo hiểm nhóm và cá nhân, Generali Việt Nam hy vọng sẽ mang lại kênh phân phối đa dạng để nâng cao quản lí tài chính cho những cá nhân và công ty ở Việt Nam. Vào năm 2013, chi nhánh Hà Nội được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đường lối kinh doanh của Generali Việt Nam.

Tên công ty Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam
Địa chỉ
Lầu 17, A&B Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại vtown.vn (84-8)62886888
Số Fax vtown.vn (84-8)62916308
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Bảo hiểm nhóm, bảo hiểm cá nhân
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục