CTCP GACH KHOI TAN KY NGUYEN


CTCP GACH KHOI TAN KY NGUYEN

CTCP GACH KHOI TAN KY NGUYEN

  • XEM:315
  • LIÊN HỆ:5

Sản xuất, kinh doanh gạch AAC và các sản phẩm vật liệu xây dựng khác

Tên công ty CTCP GACH KHOI TAN KY NGUYEN
Địa chỉ
lo E3-E6, duong so 5, KCN Thinh Phat, Ap 3, Luong Binh, Ben Luc, Long An
Điện thoại vtown.vn 02835267177
Số Fax vtown.vn 02835267178
Ngày thành lập vtown.vn 2008 - 10 - 21
Vốn điều lệ 400000000000
Loại hình doanh nghiệp Pháp nhân khác
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục