Dow Chemical


Dow Chemical

Dow Chemical

  • XEM:309
  • LIÊN HỆ:14

Our company is manufacturer of chemical and plastic resin

Tên công ty Dow Chemical
Địa chỉ
106 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan District, HCMC
Điện thoại vtown.vn 842839990008
Số Fax vtown.vn 842839990009
Ngày thành lập vtown.vn 1995 - 7
Loại hình doanh nghiệp Liên doanh
Kinh doanh We operate trading activities in vietnam for chemicals and plastic resin
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục