CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DONG TIEN


CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DONG TIEN

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DONG TIEN

  • XEM:805
  • LIÊN HỆ:14

Cung cấp suất ăn khu vực Biên Hòa, Long Thành, Trảng Bom

Tên công ty CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DONG TIEN
Địa chỉ
31 Trương Định
Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại vtown.vn 02512600600
Ngày thành lập vtown.vn 2007 - 5 - 4
Vốn điều lệ 1.000.000.000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Cung cấp suất ăn khu vực Biên Hòa, Long Thành, Trảng Bom
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục