DigiNet


DigiNet

DigiNet

  • XEM:61
  • LIÊN HỆ:3

Công ty DigiNet được thành lập vào tháng 4 năm 1996. Tháng 7 năm 2004 công ty đã chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Cung cấp phần mềm ERP, Phần mềm nhân sự, phần mềm lemon HR....

Tên công ty DigiNet
Địa chỉ
341-343 ĐIỆN BIÊN PHỦ - P. 15 - Q. BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH
Việt Nam
Điện thoại vtown.vn 0911940440
Ngày thành lập vtown.vn 1996 - 4 - 10
Loại hình doanh nghiệp Hợp doanh
Kinh doanh Cung cấp phần mềm ERP, Phần mềm nhân sự, phần mềm lemon HR....
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục