cong ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhật khâu Bùi


cong ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhật khâu Bùi

cong ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhật khâu Bùi

  • XEM:88
  • LIÊN HỆ:2

Kinh doanh vật tư - phụ kienj phục vụ cho các nhà thầu M&E , Nước , Hơi , Xăng dầu

Tên công ty cong ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhật khâu Bùi
Địa chỉ
Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại vtown.vn 0948086812
Ngày thành lập vtown.vn 2019 - 12
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục