Công ty TNHH Serdao


Công ty TNHH Serdao

Công ty TNHH Serdao

  • XEM:153
  • LIÊN HỆ:5

Công ty 100% vốn đầu tư Pháp chuyên phát triển phần mềm, ứng dụng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng 24/7.

Tên công ty Công ty TNHH Serdao
Địa chỉ
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Vietnam
Điện thoại vtown.vn 0180876384
Ngày thành lập vtown.vn 2009
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Công ty 100% vốn đầu tư Pháp chuyên phát triển phần mềm, ứng dụng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng 24/7.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục