Công ty TNHH Quảng Cáo An Tiêm


Công ty TNHH Quảng Cáo An Tiêm

Công ty TNHH Quảng Cáo An Tiêm

  • XEM:202
  • LIÊN HỆ:11

Công ty TNHH Quảng Cáo An Tiêm ra đời vào một ngày đẹp trời 1996 với mục tiêu là trở thành một công ty cung cấp các dịch vụ quảng cáo truyền thông chuyên nghiệp, hoàn chỉnh và được nhìn nhận ở cấp quốc gia và quốc tế. Sau 20 năm thành lập, công ty đã phát triển vững mạnh trên thị trường quảng cáo trong và ngoài nước. Giàu hàm lượng văn hóa trong quảng cáo sáng tạo. Quảng cáo không thể thiếu các yếu tố sáng tạo và văn hóa bản địa được, vì thế với tên An Tiêm được đặt theo truyền thuyết sẽ được nhiều người biết đến và đậm bản sắc dân tộc. Với thông điệp: "An Tiêm - Người Gieo Hạt", Chúng tôi luôn ý thức về sự khai phá, sáng tạo, khát vọng và đồng hành cùng sự phát triển nhãn hiệu của bạn.

Tên công ty Công ty TNHH Quảng Cáo An Tiêm
Địa chỉ
22 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại vtown.vn 08.3943 2054
Số Fax vtown.vn 08.3943 2055
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh - Branding - Creative Production - Ooh / Posm - Social media marketing - Media - Pr / Event
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục