CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP


CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP

  • XEM:485
  • LIÊN HỆ:19

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC) là một trong những Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp được Bộ Tài chính công bố danh sách hàng năm. Công ty IAC được thành lập kể từ năm 2001 và hoạt động theo phương châm: Độc Lập, Khách Quan, Trung Thực Và Bí Mật Số Liệu Của Khách Hàng. Mục tiêu hoạt động của Công ty là giúp khách hàng và những người quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, cung cấp những thông tin đích thực và cần thiết để tổ chức điều hành hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp với thực tiễn. Hoạt động của Công ty nhằm góp phần phát hiện và ngăn ngừa những rủi ro cho doanh nghiệp, trợ giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. IAC thực hiện kiểm toán theo đúng các nguyên tắc và hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan về hoạt động kiểm toán của Nhà nước Việt Nam.

Tên công ty CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP
Địa chỉ
Tầng trệt lô E - Cao ốc Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P. 21 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
Điện thoại vtown.vn 0902 841780
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Hoạt động của Công ty nhằm góp phần phát hiện và ngăn ngừa những rủi ro cho doanh nghiệp, trợ giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục